Privacy policy

De persoonsgegevens die u achterlaat op www.wonen.hdm.be worden verwerkt door HDM wonen. De verwerking van uw persoonsgegevens zal gebeuren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan HDM wonen, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt voor volgende doeleinden:
– Gebruik en beheer van de website in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten;
– Verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten van HDM wonen;
– Verstrekken van informatie over orders en leveringen van HDM wonen.
HDM wonen verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Onder persoonsgegevens verstaan we:
– Bedrijfsnaam
– btw-nummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam

Doorgifte van persoonsgegevens
De noodzakelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze transporteurs. Dit om een vlotte dienstverlening te garanderen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derde partijen voor marketingdoeleinden of andere commerciële acties.

Uw rechten
Recht op inzage:
Indien u een account heeft op onze website kan u uw persoonsgegevens inzien door in te loggen op uw account. Indien u geen account heeft kan u contact opnemen met winkel@hdm.be.

Recht op correctie en verwijdering:
Indien u een account heeft op onze website kan u uw persoonsgegevens zelf aanpassen en verbeteren door in te loggen op de website. Indien u geen account heeft op de website en persoonsgegevens wil wijzigen kan u een e-mail sturen met de gewenste wijzigingen naar winkel@hdm.be. Uw persoonsgegevens verwijderen doet u door een e-mail te sturen naar winkel@hdm.be daarin vermelding van de te verwijderen persoonsgegevens. Het verwijderen van uw gegevens kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Recht op overdraagbaarheid:
Indien gewenst kunnen we uw persoonsgegevens in een .xml of .csv bestand aanleveren. U kan deze gegevens ten alle tijden opvragen via winkel@hdm.be. Op uw vraag kunnen we deze gegevens rechtstreeks aanleveren aan een derde partij.

Het inzien, verbeteren, verwijderen of overdragen van persoonsgegevens is een recht. Hiervoor zal HDM wonen. dan ook geen enkele vergoeding vragen.

Klikgedrag
Op de website van HDM wonen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met als doel het optimaliseren van de website. Ook individuele bezoeken worden gemonitord, met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening naar onze klanten toe.

Cookies
De website gebruikt (essentiële, functionele, analytische, performante en advertentie) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies worden voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Ontvangt u liever geen cookies?
U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Mocht u het gebruik van cookies weigeren, kunnen wij u echter de goede werking van de website en verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.

Meldplicht Datalekken
HDM wonen doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Indien er zich toch een datalek voordoen, waarbij derden toegang zouden krijgen tot uw persoonsgegevens, zal dit ten laatste 72u na het datalek gemeld worden aan de bevoegde instanties en aan de personen van wie de gegevens gelekt zijn.

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit zo snel mogelijk via winkel@hdm.be.

Wijzigingen Privacy Statement
HDM wonen behoudt zich het recht voor om dit zonder kennisgeving aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen
Indien u vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op via winkel@hdm.be.